Groeiend verhaal

Ons Vlinderverhaal

Ook wij kregen door de komst van onze kinderen nieuwe vleugels. We nemen jullie dan ook graag mee op onze tocht. Zo kunnen we jullie vertellen wie we zijn, waar we nu staan en waarmee we samen met jullie aan de slag willen gaan.

In 2013 werd ons eerste dochter Iliana geboren, in 2016 volgde ons tweede dochter Ilaura en in 2018 werd ons zoontje Iluca geboren. Het avontuur dat ‘ouderschap’ heet kreeg op die manier voor ons stilaan vorm! Al heel snel beseften we dat onvoorwaardelijk, liefdevol aanwezig zijn niet altijd evident bleek te zijn.

Opvoeden is een proces van vallen en opstaan, een proces waarin je niet enkel je kind(eren) stimuleert om vanzelf zichzelf te worden, maar waarin je ook zelf groeit in je rol als ouder, maar evenzeer als persoon.
Onze missie is om ouders deelgenoot te laten maken van onze positieve, onvoorwaardelijke visie op opvoeden. Op die manier willen we ouders inspireren om verder te groeien in het luisteren en kijken naar hun kind(eren) en na te denken over opvoeding in zijn geheel.

Vanuit onze achtergrond (opleiding psychologie en doctoraat binnen de psychologie rond opvoeding) maakten we kennis met een visie op opvoeden die ons nauw aan het hart begon te liggen. Meer bepaald opvoeding vanuit een motivationeel perspectief, met de nadruk op onvoorwaardelijk ouderschap, opvoeden zonder straffen en belonen, vanuit een positieve visie op het kind. Klaar om samen met ons de ongelofelijke mogelijkheden om kinderen vleugels te bieden te ontdekken?

Dit willen we in Vlindertijd realiseren door creatieve ateliers en kampen aan te bieden voor kinderen waar telkens experimenteren, creëren en spel voorop staat. Daarnaast willen we ouders zowel in groep als individueel de kans bieden om aan te kloppen met kleine en grote zorgen omtrent opvoeding.

Elien Mabbe

Prof en Doctor in de Psychologische wetenschappen, Klinische psychologie

Meer informatie: Ugent Profiel

elienmabbe@vlindertijd.be
0472 33 95 08
Roeselaarsestraat 33/1, 8870 Izegem

Momenteel aan het bouwen aan onze nieuwe praktijk in de Leenstraat 30 te Izegem.

Erkend psycholoog, erkennningsnummer: 872117691

Visumnummer: 260970

%d bloggers liken dit: