Lezingen & Workshops

Workshops
In de workshops gaan we gedurende 2 uur met een kleine groep ouders (max. 10) samen op pad rond een specifiek opvoedingsthema. Vanuit verschillende opvoedingsthema’s (alternatieven voor straffen en belonen, omgaan met emoties bij je kind, grenzen stellen, …) maken we je als ouder deelgenoot van onze visie op positief ouderschap die de nadruk legt op onvoorwaardelijke opvoeden. Aan de hand van casussen en situaties die je als deelnemer zelf kan aanbrengen maken we bepaalde principes toegankelijker.

De data van de komende workshops vind je hier:
– Donderdag 20 augustus 2020 (20u-22u) : Zorgen voor jezelf als ouder
– Donderdag 17 september 2020 (20u-22u): Kinderen en emoties
– Donderdag 8 oktober 2020 (20u-22u) : Zorgen voor jezelf als ouder

Lezingen
Lezingen kunnen ook op vraag op een andere locatie gegeven worden. Je kunt ons ook contacteren via elienmabbe@vlindertijd.be
Opvoedingsthema’s die aan bod kunnen komen zijn: opvoeden bekijken vanuit een motivationeel perspectief, omgaan met emoties bij je kind, alternatieven voor straffen en belonen, grenzen stellen, zelfzorg…