Lezingen & Workshops

Workshops
In de workshops gaan we gedurende 2 uur met een kleine groep ouders (max. 10) samen op pad rond een specifiek opvoedingsthema. Vanuit verschillende opvoedingsthema’s (alternatieven voor straffen en belonen, omgaan met emoties bij je kind, grenzen stellen, …) maken we je als ouder deelgenoot van onze visie op positief ouderschap die de nadruk legt op onvoorwaardelijke opvoeden. Aan de hand van casussen en situaties die je als deelnemer zelf kan aanbrengen maken we bepaalde principes toegankelijker.

Volgende thema’s kunnen aan bod komen:
– Motiverend opvoeden
– Alternatieven voor straffen en belonen
– Kinderen en emoties
– Zorgen voor jezelf als ouder

Omwille van de COVID-19 maatregelen zijn er op korte termijn geen workshops ingepland.

Lezingen
Lezingen kunnen ook op vraag op een andere locatie gegeven worden. Je kunt ons ook contacteren via elienmabbe@vlindertijd.be
Opvoedingsthema’s die aan bod kunnen komen zijn: opvoeden bekijken vanuit een motivationeel perspectief, omgaan met emoties bij je kind, alternatieven voor straffen en belonen, grenzen stellen, zelfzorg…